Jennifer Nguyen
Jennifer Nguyen

Jennifer Nguyen loves to explore new places but she’s very picky about where she heads to and wants her trips to be perfectly planned.

All Posts from Jennifer Nguyen

Cuối tuần chơi gì: 48 giờ ở Kuala Lumpur

Hầu hết mọi người đi Malaysia thường kết hợp đi cả Singapore, hay đến Kuala Lumpur thì sẽ chỉ đến ngay toà tháp đôi Petronas để làm một tấm hình check in,...